Stoneo.pl Kontakt Newsletter

Regulamin sklepu

Regulamin zakupów w Sklepie Internetowym www.sklep.stoneo.pl

 1. PRZEDSIĘBIORCA
  Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający w obrębie marki Stoneo pod adresem www.sklep.stoneo.pl jest AMT HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Reduta 5, 31-421 Kraków (zwana dalej AMT HOLDING), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000341378, posiadająca REGON: 121073614, NIP: 6793023179, kapitał zakładowy 60 000 zł (wpłacony w całości).
   
 2. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO
  AMT HOLDING prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się produkty dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej Stoneo oraz produkty dostępne na zamówienie.
   
 3. PRODUKTY
  1. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż produktów dekoracyjno-wykończeniowych z kamienia naturalnego i brązu.
  2. Wszystkie produkty znajdujące się na stronach sklepu są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek i są objęte gwarancją producenta.
  3. Wszystkie przedstawiane produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych.
  4. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu, w szczególności odcieniem, kolorem, materiałem, fakturą. Nie wpływa to jednak na właściwość produktu. Zdjęcia produktów wskazują wyłącznie model produktu i zastosowaną formę dekoracyjną przedstawioną na różnego rodzaju materiale. Użyty na zdjęciach materiał nie stanowi zapewnienia sprzedawcy o właściwościach i ostatecznym wyglądzie produktu.
  5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
  6. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
  7. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź produkty nie należące do stałej oferty Sklepu internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest złożenie zamówienia przed wyczerpaniem towaru. Dla realizacji zamówienia liczy się data doręczenia zamówienia do Sklepu Internetowego.
  8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów.
    
 4. CENY
  1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep internetowy podawane są w polskich złotych (PLN)
  2. Ceny prezentowane na stronie są cenami wyjściowymi, podanymi dla danego modelu produktu wykonanego z białego marmuru (Hunan white). Wycena danego modelu produktu wykonanego z innego materiału (poza Hunan white) jest dokonywana przez Sklep internetowy po wskazaniu przez Klienta materiału. W przesłanej wycenie Sklep internetowy określi termin obowiązywania wyceny.
  3. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi produktu lub regionu przesyłki.
  4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocji na łamach strony.
  5. Zmiany, o których mowa w pkt. 4.4 nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
    
 5. PŁATNOŚĆ
  1. W celu realizacji złożonego zamówienia Klient zobowiązuje się do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 60% wartości zamówienia przelewem na konto Sklepu internetowego lub w formie gotówki w placówce handlowej Sklepu Internetowego. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura „pro forma”. Pozostała część należności powinna być uregulowana:
   - PRZELEWEM TRADYCYJNYM na konto firmy AMT HOLDING. Kwotę zamówienia należy wpłacić na konto bankowe podane na stronie internetowej.
   - ZA POBRANIEM
   - GOTÓWKĄ przy odbiorze towaru - ta forma płatności dostępna jest wyłącznie w przypadku odbioru produktu w placówce handlowej Stoneo.
  2. W przypadku rezygnacji lub odstąpienia od zamówienia po potwierdzeniu przez Sklep internetowy przystąpienia do realizacji, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem rozdziału „Odstąpienie od Umowy”. 
  3. Sklep internetowy przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem dokonania wpłaty zaliczki. Płatność zaliczki za zamówiony towar powinna nastąpić w ciągu 48 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak wpłaty w powyższym terminie jest uważany za odstąpienie przez Klienta od umowy.
    
 6. ZAMÓWIENIE I DOSTĘPNOŚĆ TOWARU
  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem serwisu www.sklep.stoneo.pl., poczty elektronicznej (e-mail): sklep@stoneo.pl lub telefonicznie.
  3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego, jak również z akceptacją wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie Stoneo.
  5. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep internetowy. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu internetowego i nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty ani przyjęciu zamówienia do realizacji.
  6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu roboczym, po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sklepu Internetowego. O przyjęciu zamówienia do realizacji, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.
  7. Sklep internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie płatności w terminie określonym w pkt 5.2. oraz dostępność produktu w magazynie Sklepu internetowego.
  8. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 120 dni.
  9. W sytuacji, gdy z uwagi na niedostępność towaru termin realizacji zamówienia przedłuża się ponad wskazany na stronie lub ustalony indywidualnie z Klientem, Sklep internetowy najpóźniej w terminie 30 dni od przyjęcia zamówienia do realizacji poinformuje Klienta o ustaleniu nowego terminu dostawy, zmiany lub odstąpienia od zamówienia.
  10. Towary oznaczone symbolem „W magazynie” są objęte programem magazynowym, co oznacza, że Sklep internetowy utrzymuje stany magazynowe na poziomie, który powinien pozwolić na wysłanie zamówionych produktów bezpośrednio po przyjęciu zamówienia do realizacji. Sklep internetowy zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia terminu realizacji do 120 dni w sytuacji, gdyby ilość zamówionych produktów przekroczyła ilość produktów dostępnych w magazynie, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub emaliową przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, w celu ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.
  11. Towary oznaczone symbolem „Na zamówienie” nie są fizycznie dostępne w naszych magazynach, są one wykonywane specjalnie dla klienta, przez co czas realizacji takiego zamówienia wynosi od 80 do 120 dni o czym Klient zostanie poinformowany dodatkowo drogą telefoniczną lub emaliową przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, w celu ustalenia z Klientem szczegółów, zmiany lub anulowania zamówienia.
  12. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep internetowy jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.
  13. Klient ma prawo do zmiany zamówienia dopóki Sklep internetowy nie potwierdził przystąpienia do realizacji zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub przez e-mail sklep@stoneo.pl
  14. W przypadku złożenia zamówienia o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówień indywidualnych), Klient nie może odstąpić od złożonego zamówienia. W pozostałych przypadkach odstąpienie od realizacji zamówienia po skierowaniu zamówienia do realizacji, przysługuje tylko i wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami).
  15. Sklep internetowy potwierdza skierowanie zamówienia do realizacji wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail).
  16. Sklep internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta.
    
 7. DOSTAWA I ODBIÓR
  1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firm spedycyjnych.
  2. Przesyłki dostarczane są na terytorium Polski. Przesyłki poza terytorium RP dostarczane będą po wcześniejszych uzgodnieniach z Konsultantem Sklepu internetowego.
  3. Termin dostawy określa firma spedycyjna, lecz nie powinien on być dłuższy niż 5-10 dni roboczych.
  4. Odbiór przesyłki może być dokonany:
   - W miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
   - Odbiór własny w placówce handlowej Stoneo.
  5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru firmą spedycyjną, koszty dostawy zostaną uwzględnione indywidualnie.
  6. O terminie i kosztach dostawy, Klient zostanie poinformowany najpóźniej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
  7. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towaru do domu/mieszkania i ich montażu.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
  9. Wydanie i odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
  10. Podczas odbioru przesyłki Klient, w obecności osoby dostarczającej towar, zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem zgodności ilościowej z zamówieniem oraz pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji obejmujący wszystkie stwierdzone uszkodzenia. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.
  11. W przypadku odbioru produktów w placówce handlowej Stoneo, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia produktów pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. Ponadto, Klient który w zamówieniu jako sposób płatności wskazał formę gotówkową oraz jako miejsce odbioru wskazał placówkę handlową Stoneo, zobowiązany jest do dokonania odbioru w ciągu 7 dni roboczych, od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru. Informacja ta zostanie przekazana Klientowi drogą telefoniczną lub e-mailową.
  12. Bez względu na miejsce odbioru produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
  13. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia produktów.
  14. Zwrot kosztów wysyłki próbek dotyczy zamówień wyłącznie na terenie Polski.
    
 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient będący Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami, zwany dalej: konsumentem) ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru zamówionego towaru. Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
   -świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego termine
   -świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówień indywidualnych)
   -świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  3. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest o poprawne wypełnienia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłania go na adres e-mail: sklep@stoneo.pl., a następnie pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres: AMT Holding Sp. z o.o., ul. Reduta 5, 31-421 Kraków.
  4. Zwrot towaru, o którym mowa w punkcie 8.1, odbywa się na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.
  5. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy, zobowiązany jest do zwrotu zamówionego towaru w stanie niezmienionym. Towar zwracany nie może nosić śladów użytkowania i zniszczenia, musi być kompletny i fabrycznie zapakowany. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.
  6. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sklep internetowy. Wraz z odsyłanym towarem konsument winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał wraz z towarem, w tym również otrzymane nieodpłatnie.
  7. Wysłanie towaru do sklepu Stoneo na jego koszt oraz za pobraniem nie stanowi zwrotu towaru.
  8. W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot towaru, zgodnie z punktem 8.1 oraz gdy zostaną w całości spełnione pozostałe postanowienia niniejszego punktu, Konsumentowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.
  9. Sklep internetowy dokonana zwrotu kwoty stanowiącej wartość zakupionego towaru, na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od zamówienia. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu internetowego, wskazany w pkt 1 niniejszego Regulaminu.
    
 9. PROCEDURY REKLAMACYJNE
  1. Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta.
  2. Reklamację produktu wadliwego lub niezgodnego z zawartą umową (zamówieniem) prosimy zgłosić wysyłając na adres: AMT Holding sp. z o.o. ul. Reduta 5 31-421 Kraków.
  3. Reklamacje nie zgłoszone w naszej firmie, przed ich przesłaniem nie będą rozpatrywane, a przesyłka będzie odsyłana na koszt reklamującego.
  4. W pisemnym oświadczeniu reklamacyjnym należy podać: nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane, opis przyczyny reklamacji, żądanie Klienta wynikające ze złożonej reklamacji.
  5. Jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem nr rachunku bankowego.
  6. Wszystkie zgłoszone reklamacje rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz w zakresie sprzedaży konsumenckiej przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  7. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana klientowi na wskazany przez Klienta adres doręczenia. Jeśli reklamacja została uznana, pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy/ wymiany uszkodzonych elementów.
  8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu) lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Sklep internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru.
  9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu - Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego.
  10. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Reklamowany towar należy odesłać na adres:AMT Holding Sp. z o.o.ul. Reduta 531 - 421 Krakówz dopiskiem "REKLAMACJA"
  11. W przypadku braku podstaw do uwzględnienia reklamacji koszty reklamacji ponosi reklamujący. Niniejsze postanowienie nie dotyczy konsumentów.
  12. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie www.sklep.stoneo.pl, w szczególności w zakresie kolorystyki, odcienia, faktury, wzoru.
  13. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem sklep@stoneo.pl lub pod numerem telefonu +48 012 263 20 43.
    
 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. AMT Holding sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
  2. AMT Holding sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. AMT Holding sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczycielom. Szczegółowa lista podmiotów znajduje się na stronie www.sklep.stoneo.pl
  3. AMT Holding sp. z o.o. za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.
  4. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
  5. Na warunkach określonych powyżej i po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika na to zgody, Sklep internetowy może przetwarzać jego dane osobowe dla celów marketingowych Sklepu internetowego oraz w celu przesyłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również celu realizacji programów i usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  6. Klient zapisując się na newsletter Stoneo wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
  7. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Stoneo.
  8. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie www.sklep.stoneo.pl
    
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sklep internetowy Stoneo zastrzega sobie możliwość błędów w opisie towarów. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
  2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym Stoneo oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
  4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych z konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. W pozostałych przypadkach sądem właściwym jest sąd właściwy według siedziby Sklepu internetowego w dniu wnoszenia pozwu.
  5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
  7. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.